Ohlásenie hnojiva

Názov AT - HEPTAHYDRÁT
Typ D.5.1 Roztok síranu horečnatého
Skupenstvo T
Merná jednotka t
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 100,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
SO₃ 32,0 32 320000 320000
MgO 16,0 16 160000 160000
Nezadané 52,0 52 520000 520000

Prílohy

Etiketa Stiahnuť prílohu


Späť do zoznamu