Ohlásenie hnojiva

Názov Best Starter Maximum
Typ B.1.1 Hnojivá NPK
Skupenstvo T
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 97,50000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom nie

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
P₂O₅ 25,0 25,6 250000 256410
N 6,0 6,2 60000 61538
K 6,0 5,1 49800 51077
Zn 1,0000 1,0 10000 10256
B 0,300 0,3 3000 3077
Mn 0,300 0,3 3000 3077
Nezadané 61,4000 61,5 624200 614565

PrílohySpäť do zoznamu