Ohlásenie hnojiva

Názov Best Starter Maximum C+
Typ B.1.1 Hnojivá NPK
Skupenstvo T
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 97,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom nie

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
P₂O₅ 25,0 25,8 250000 257732
N 7,0 7,2 70000 72165
K 6,0 5,1 49800 51340
Zn 1,0000 1,0 10000 10309
B 0,300 0,3 3000 3093
Mn 0,300 0,3 3000 3093
Nezadané 60,4000 60,3 614200 602268

PrílohySpäť do zoznamu