Ohlásenie hnojiva

Názov AmiPhos
Typ C.2.3 NPK hnojivo - suspenzia
Skupenstvo K
Merná jednotka l
Objemová hmotnosť [kg/m³] 1,30000
Podiel sušiny [%] 32,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
N 24,2 75,6 242000 756250
P 6,5 20,3 65000 203125
Mn 0,024 0,1 240 750
Zn 0,0240 0,1 240 750
B 0,012 0,0 120 375
Nezadané 69,2400 3,9 692400 38750

PrílohySpäť do zoznamu