Ohlásenie hnojiva

Názov BOOSTER
Typ C.2.5 Hnojivo NP - roztok
Skupenstvo K
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³] 1300,00000
Podiel sušiny [%] 32,50000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
P₂O₅ 16,0 49,2 160000 492308
N 3,0 9,2 30000 92308
Cu 2,0000 6,2 20000 61538
Nezadané 79,0000 35,4 790000 353846

PrílohySpäť do zoznamu