Ohlásenie hnojiva

Názov BETA Cu
Typ E.1.3.3h Hnojivo na báze medi v suspenzii
Skupenstvo K
Merná jednotka l
Objemová hmotnosť [kg/m³] 1320,00000
Podiel sušiny [%] 46,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
Cu 18,9000 41,1 189000 410870
Nezadané 81,1000 58,9 811000 589130

PrílohySpäť do zoznamu