Ohlásenie hnojiva

Názov Amofos
Typ B.2.1 Hnojivá NP
Skupenstvo T
Merná jednotka t
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 64,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom nie

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
P₂O₅ 52,0 81,2 520000 812500
N 12,0 18,8 120000 187500
Nezadané 36,0 0,0 360000 0

PrílohySpäť do zoznamu