Ohlásenie hnojiva

Názov ACID CORNPOT
Typ B.1.1 Hnojivá NPK
Typ 2 D.5 Síran horečnatý
Typ 3 E.1.1.1a Kyselina boritá
Skupenstvo T
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 92,60000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
SO₃ 23,4 25,3 234000 252700
P₂O₅ 21 22,7 210000 226782
Zn 10 10,8 100000 107991
K₂O 8 8,6 80000 86393
MgO 3,2 3,5 32000 34557
N 3 3,2 30000 32397
Mn 2 2,2 20000 21598
Cu 1 1,1 10000 10799
B 0,5 0,5 5000 5400
Nezadané 27,9 22,1 279000 221383

Prílohy

Etiketa Stiahnuť prílohu
Karta bezpečnostných údajov Stiahnuť prílohu


Späť do zoznamu