Ohlásenie hnojiva

Názov ACID CUMAN
Typ E.1.3.3a Soľ medi
Typ 2 E.1.5.5a Soľ mangánu
Skupenstvo T
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 91,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom áno

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
SO₃ 43,3 47,6 433000 475824
Mn 25 27,5 250000 274725
S 17,4 19,1 174000 191209
Cu 5 5,5 50000 54945
Nezadané 9,3 0,3 93000 3297

Prílohy

Etiketa Stiahnuť prílohu
Karta bezpečnostných údajov Stiahnuť prílohu


Späť do zoznamu