Ohlásenie hnojiva

Názov Agrokompakt NPK 10-20-17
Typ B.1 Hnojivá NPK
Skupenstvo T
Merná jednotka kg
Objemová hmotnosť [kg/m³]
Podiel sušiny [%] 97,00000
Vhodnosť hnojiva pre ekologickú poľnohospodársku výrobu stanovená výrobcom nie
Vhodnosť hnojiva na použitie na listy stanovená výrobcom nie

Zloženie

Zloženie % % sušiny mg / kg mg / kg sušiny
P₂O₅ 20,0 20,6 200000 206186
K₂O 17,0 17,5 170000 175258
N 10,0 10,3 100000 103093
Nezadané 53,0 51,6 530000 515463

PrílohySpäť do zoznamu